Eliminace spalniček v Evropě?

Eliminace spalniček patří k základním prioritám Světové zdravotnické organizace v oblasti působení proti prevetabilním infekčním onemocněním. Díky implementaci očkování proti spalničkám došlo k výraznémnu snížení incidence spalniček jak celosvětově, tak v Evropě.

Přesto v Evropě došlo v posledních letech k rozvoji epidemií spalniček, které jsou spjaty zejména s lokálním poklesem proočkovanosti populace. Mezi nemocnými byl zaznamenán nárůst proporcionálního zastoupení starších dětí a mladých dospělých. Mezi nejpostiženější země se řadily Bulharsko, Francie, Rumunsko a Ukrajina, ale epidemie byly hlášeny i v zemích, jako je Nizozemsko, Itálie, Německo a Velká Británie. Dosud stabilní situace v České republice byla v roce 2014 narušena rozvojem epidemie spalniček v Ústeckém kraji. Vzhledem k aktuálnímu výskytu epidemie spalniček v zemích Evropy je pravděpodobné, že cíl eliminace spalniček v evropském regionu Světové zdravotnické organizace v roce 2015 nebude dosažen.

Zdroj: Vakcinologie. 3/2014. ISBN 1802-3150. ISSN 18023150.