Kalendář

POVINNÉ OČKOVÁNÍ

od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (1. dávka)
3. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
15. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka)
do 18. měsíce Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (4. dávka)
21. až 25. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka-za 6-10 měsíců po 1. dávce)
5. - 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix (přeočkování)
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování)

 

NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ

od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (v současné době se očkuje pouze výběrově - na přání rodičů)  
od 6. týdne Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Pneumokoková onemocnění Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
  Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
3. měsíc Pneumokoková onemocnění Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
  Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
4. měsíc Pneumokoková onemocnění Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
Od kojeneckého věku Meningokok - je možno začít už v kojeneckém věku, nejvíce riziková skupina jsou děti od 15 do 22 let Bexsero
11.-15. měsíc Pneumokoková onemocnění Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
15. měsíc Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (1. dávka)
21. až 25. měsíc Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (2. dávka)
13. rok (jen dívky) Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku) Cervarix, Silgard (celkem 3 dávky)
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)