Meningokoková sepse

Meningokoková sepse je zákeřné onemocnění s vysokou mortalitou a morbiditou. Závažnou komplikací bývají rozsáhlé nekrózy, vedoucí často až k amputaci postižených končetin. Nejdůležitější prevencí ohrožených skupin obyvatelstva je očkování.

Léčba rozsáhlých nekróz u roční pacientky s meningokokovou sepsí a multiorgánovým selháním. Po stabilizaci celkového stavu bylo možno od 10. dne od počátku onemocnění začít s intenzivní záchovnou terapií všech končetin.

Zdroj: Vakcinologie. 1/2015. ISBN 1802-3150. ISSN 18023150.