Nepovinné očkování

Přehled nepovinného očkování

1.A OČKOVÁNÍ PROTI ROTAVIRŮM

Tyto infekce se projevují průjmem, teplotami a zvracením..Onemocnění je charakteristické zejména pro kojence. Proti této infekci lze očkovat. Jako váš pediatr toto očkování indikuji jen ojediněle ,na rozdíl od mediální propagace.
Odůvodnění: je prokázáno, že v mateřském mléce jsou protilátky, které ničí účinnost očkovací látky. Dále  zátěž kojence e je vzhledem k dalším očkovacím látkám v tomto období
vysoká.

1.B.TBC VAKCINACE

Povinné očkování bylo zrušeno i za  cenu,že může dojít k zvýšenému výskytu onemocnění v populaci..Počet komplikací  po očkování byl totiž  vyšší , než  předpokládaný zvýšený výskyt nových onemocnění. Doporučuji u osob, které jsou ve styku s cizinci především z Afriky, Ukrajiny  atd.

1.C. INFEKCE VYVOLANÉ KMENEM PNEUMOKOKA -NEPOVINNÉ

Tato bakterie může vyvolat zánět mozkových blan , zánět plic, zánět  středního ucha.
Očkování doporučuji a to z důvodu prevence zánětu mozkových blan, zánětu plic. Dle mé zkušenosti učinek na prevenci zánětu středního ucha je minimální.

Očkuje se  očkovací látkou látkou Synforix , která je celá hrazena pojišťovnou. ale obsahuje  protilátky pouze  proti 10 kmenům.

Prevenar 13, obsahuje 13 kmenů a je hrazen pojišťovnou pouze částečně. Rodiče doplácí na jednu dávku 300 KČ.
Já doporučuji právě tuto očkovací látku, vzhledem k širšímu spektru kmenů .

Rodiče však mají třetí možnost tj. své dítě proti pnenumokokům neočkovat.

Před 5 lety jsem očkování proti pneumokokům nedoporučoval, vzhledem k tomu, že látka obsahovala ¨pouze 7 kmenů a to kmenů, které byly  vypěstovány  v USA a neodpovídaly kmenům  v naší populaci. Očkovací látka byla  finančně náročná.

Očkuje se v prvním roce  4x  současně s Hexavakcínou. tj.ve .3,4,5 a 12 měsících. U dětí s nízkou porodní hmotností se očkování  hexavakcínou a prevenarem rozděluje po 14 dnech. U dětí s hmotností pod 1500 gr  je očkování  bezplatné.

1.D ŽLOUTENKA  A

Očkuje  se 2x nejlépe po  druhém roce života. Interval mezi očkování je půl roku .až jeden rok.Jedná se o onemocnění, které se přenáší  špinavýma rukama, nemytým ovocem. Možno získat  infekci  za určitých podmínek v dětských kolektivech Cena očkovací látky se pohybuje mezi 800-900 Kč.

1.E OČKOVÁNÍ PROTI ZÁNĚTU MOZKOVÝCH BLAN - MENINGITIDĚ

 Zánět mozkových blan je závažné onemocnění obalů mozku, které může přecházet do mozkové tkáně. Meningitida může být vyvolána viry (klíšťová meningoencefalitida) nebo bakteriemi (např. pneumokok, meningokok). Proti pneumokokové meningitidě je zavedeno nepovinné očkování. Nejnebezpečnější meningitida je v současnosti meningitida vyvolaná kmeny Neisseria meningitidis. Existuje několik typů – A, B, C, Y, W135, X, D. Očkovací látka byla doposud k dispozici hlavě proti kmenům A a C. Nebyla však k dispozici očkovací látka proti kmeni B. Právě tento typ je nejčastější příčinou zánětu mozkových blan a vyvolává nejtěžší formy onemocnění, které končí velmi často smrtí. Zdrojem onemocnění je člověk – ten může mít projevy onemocnění nebo je tzv. bacilonosičem, tj. zdravý člověk, který má bakterii na sliznici, aniž by měl příznaky. Na člověka se přenáší bakterie kašlem, kýcháním, tedy především kapénkovou cestou. Průběh onemocnění vyvolaný kmenem B je velmi rychlý, takže během 24 hodin může dítě, ale i dospělý zemřít. První příznaky jsou netypické, odpovídají viróze, je zvýšená teplota. Symptomy meningitidy se tedy na začátku onemocnění vůbec neprojeví. V dalším průběhu dne teplota prudce stoupá, dítě se dostává do šoku, ztrácí vědomí. Na kůži se objevují drobná krvácení, která se postupně spojují, takže postupně pokryjí celý povrch těla.

V současné době (od 1. 4. 2014) je k dispozici očkovací látka s názvem BEXSERO, která je zaměřena na B kmeny.

 Očkovací schéma:

Kojenci: 2–5 měsíců: tři dávky v intervalech 1 měsíce a po 12 měsících věku jednu dávku; 6–11 měsíců: dvě dávky v intervalech 2 měsíců a po 12 měsících věku jedna dávka.

Batolata: dvě dávky v intervalech 2 měsíců.

Děti: 2–10 let: dvě dávky v intervalech 2 měsíců.

Děti a dospělí: od 11 let a dospělí: dvě dávky v intervalu 1 měsíce.

Rizikové skupiny dětí jsou: děti od 2 měsíců do 2 let, děti od 13 do 15 let a mladí adolescenti – především při vstupu do internátů a vysokoškolských kolejí. Indikace je také u vybraných zdravotních onemocnění. Některé státy vyžadují očkování jako podmínku. Očkováni je nepovinné, bohužel cena je vysoká – tj. jedna dávka stojí 2 700 Kč.

1.F OČKOVÁNÍ PROTI PLANÝM NEŠTOVICÍM

Lze očkovat  jednak společně se s povinným očkováním proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám,nebo zcela samostatně. Očkuje se 2x . Rodiče očkování hradí.

1.G OČKOVÁNÍ PROTI RAKOVINĚ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU HPV INFEKCE

Bezplatně u dívek ve látka aplikuje mezi 13. a 14. rokem..Jsou dvě očkovacím látky  a to Silgard a Cervarix.Obě látky obsahují protilátky proti kmenům HPV. Infekce HIV se mohou projevit jednak onemocněním zevního  genitálu a jednak rakovinou děložního čípku. Je nutné zdůraznit ,že viry HPV mohou  napadat i muže a ten pak může infikovat ženu.Proto není očkování proti HPV infekci určeno pouze ženám.Já,očkování  doporučuji. Aplikoval  jsem nejméně 1000 očkování a neměl jsem zatím žádnou komplikaci .Je faktem, že se nikdo nemůže vyjádřit k tomu, zda nebude nutné očkování v budoucnu ještě opakovat.Očkuje  v intervalech  jeden měsíc od první aplikace.

Očkuje se 3x. Intervaly: měsíc po první aplikaci, 6 měsíců po druhé aplikaci.

Cena  placené očkovací látky se pohybuje mezi 1800-2100 KČ.

Matky třináctiletých dávejte pozor!!