Povinné očkování

Přehled povinného očkování

Od 9., týdne  tzv.HEXAVAKCÍNA 

obsahuje  očkovací látku proti

-záškrtu (u nás  se již několik desítek let  díky očkování nevysyktuje )

-dětské obrně (díky očkování se od padesátých let nevyskytuje-první na světě 

-žloutence B -přenos krví ,od matky v těhotenství ,a infikovanou jehlou např. na pískovišti   

-tetanu -onemocnění lze  získat  při poranění 

-černému kašli -který se po několika letech opět objevil -očkovací látka obsahuje nový  kmen,který by  měl udržovat  lépe hladinu protilátek.

-infekci vyvolané  bakterií Hemophilus  B  bakterie vyvolávátěžký  zánět mozkových blan a  hrtanu.

toto očkování se opakuje do jednoho roku :

ve 4 měsících

v 5 měsících

v 6 měsících 

ve 12. měsících

v 5.roce se přeočkovává záškrt ,tetanus,černý kašel

v 10-11. roce  záškrt, tetanus ,černý kašel, dětská obrna 

ve 14. letech  tetanus-tam, kde nedostalo dítě  přeočkování v 11 letech  

další očkování proti tetanu  po desesti letech.

Očkování 1b :

Proti spalničkám, (díky  očkování jsou vzácné) ,

Proti příušnicím -určitou dobu toto onemocnění  vymizelo, nyní se obejvují nové epikdemie situace se řeší

Proti zarděnkám (díky očkování toto onemocnění je vzácné

-(výběrově proti  planým neštovicím společnou vakcínou )

Očkuje  se  v 15 měsících a ve 22 měsících